How to Get Rid of Cellulite With a Homemade Coffee Scrub. Scrub кофе


Coffee Blend Scrub - Official Site

MADDE 1-1 - SATICI Ünvanı : www.Coffee Blend Scrub.com Telefonu : MADDE 1-2 - ALICI Alıcı Adı Soyadı : Telefon Numarası : Teslimat Adresi : MADDE 2 - KONU İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın (www.Coffee Blend Scrub.com) internet mağazasından siparişini yaptığı yukarıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNLER Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Satış Bedeli yukarıda belirtildiği gibidir. Ürün özellikleri hakkında daha detaylı bilgiyi, üzerine tıklayarak alabilirsiniz. MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER 4.1- ALICI, www.Coffee Blend Scrub.com internet mağazasında sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder. 4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile internet mağazasında ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI'nın belirttiği adrese sevkedilir. 4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden SATICI sorumlu tutulamaz. 4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. 4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için ürün bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. 4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir. 4.7- SATICI mücbir sebepler veya sevkiyatı engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir. 4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri ALICI tarafından karşılanacaktır. 4.9- ALICI tarafından belirtilen teslimat adresinin geçici veya anonim bir mekan (örneğin posta kutusu, kargo ofisi, postane gibi) olması durumunda, SATICI, ALICI'dan adres düzeltmesi talep eder, adres düzeltmesi yapılmaması durumunda, SATICI, sözleşmeye iptal etmek ve tahsil edilen ücreti iade etmek hakkını saklı tutar. MADDE 5 - CAYMA HAKKI ALICI, sözleşme konusu ürürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çercevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile tüm fatura asıl nüshalarının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır. MADDE 6 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır. Her türlü yazılım ve programlar Cep Telefonu, DVD, VCD, CD ve kasetler Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b) Hür türlü kozmetik ürünleri Niteliği itibariyle kullanım sırasında cilde veya ağıza temas eden ürünler MADDE 6.1 - ELEKTRONİK ÜRÜNLEDE İADE İade olacak elektronik ürunlerde (Cep Telefonu, DVD, VCD, CD ve kasetler), Ürunün kesinlikle kullanılmaması ve üzerindeki jelatinlerin sökulmemesi gerekir aksi halde ürun ikinci el olarak değerlendirilip iade alınmayacaktır, Kullanılmamış ve jelatini açılmamış ürünler, ücret ürün toplam tutarının %25'i kesinti yapılarak ALICI'nın hesabına aktarılacaktır. MADDE 7 - YETKİLİ MAHKEME İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nın veya SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. MADDE 8 - TALEP VE ŞİKAYETLER ALICI, talep ve şikayetlerini SATICI'nın internet mağazasında belirtilen iletişim adreslerine yapabilir. ALICI, işbu sözleşmeyi okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder. GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ 1- Kullanıcıların www.Coffee Blend Scrub.com sitesi üzerinden ilettikleri kişisel bilgilerini, Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Kişisel bilgiler, ad soyadı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup kısaca Gizli Bilgiler olarak anılacaktır. 2- Firmamız İşbu Gizlilik Politikası ve Kullanıcı Sözleşmesinde tanımlı olan haller haricinde kişisel bilgileri herhangi bir şirket veya üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Firmamız, kişisel bilgileri kendi bünyesinde, müşteri profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanabilecektir. 3- Firmamız, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Firmamızın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, sitemize ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, firmamızın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. 4- Firmamız, kullanıcılara ve kullanıcıların sitemizin kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye-Cookie) kullanarak elde edebilir. Ancak, kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

www.coffeeblendscrub.com

DIY Cellulite Coffee Scrub - How to Get Rid of Cellulite With Caffeine at Home

Those tell-tale dimples happen to the best of us; yes, even models and celebs aren't immune. But with swimsuit season in full swing, you might have banishing cellulite on the brain—or at least reducing its appearance. This is the DIY to do just that, thanks to a couple of secret, lump-combating ingredients.

Advertisement - Continue Reading Below

Cellulite enemy #1 is caffeine, which tightens and provides antioxidants to the skin when applied topically. When applied religiously, it has been shown to reduce the appearance of cellulite—especially over time. Here, we combine coffee grounds with moisturizing, skin-soothing coconut oil and a bit of sea salt for an extra exfoliating kick. By massaging this trifecta onto any problem area, you'll stimulate blood flow resulting in smoother, firmer skin.

Plus, it doesn't smell too bad either.

If you're looking for extra credit, steal this bonus step from gorgeous-legged insiders like Miranda Kerr and Elle Macpherson: Invest in a dry brush. Because it also exfoliates and gets lymph and blood moving, it has also been touted as a cellulite combatant. Brush and scrub those dimples away...

What You Need

Katie Friedman

Advertisement - Continue Reading Below

 • 1 c coffee grounds
 • 6 tbsp coconut oil
 • 3 tbsp sea salt or sugar
 • empty jar
 • dry brush (optional)

  Step 1

  Katie Friedman

  Measure out the dry ingredients and combine in a large measuring cup or bowl.

  Step 2

  Katie Friedman

  Advertisement - Continue Reading Below

  Advertisement - Continue Reading Below

  Melt the coconut oil in the microwave if solid, and add to the mixture.

  Step 3

  Katie Friedman

  Mix well.

  Step 4

  Katie Friedman

  Advertisement - Continue Reading Below

  Transfer contents to a waterproof jar or container.

  Step 5

  Katie Friedman

  OPTIONAL: Before getting in the shower, use your dry brush to exfoliate and stimulate blood flow. Brush lightly in a circular motion on any problem areas, or all over your body to reap the full benefits of dry brushing.

  Step 6

  In the shower, apply your scrub to areas with cellulite. Massage the scrub onto skin in a circular motion before rinsing. Repeat every time you shower for best results.

  www.elle.com

  Coffee Blend Scrub - Official Site

  MADDE 1-1 - SATICI Ünvanı : www.Coffee Blend Scrub.com Telefonu : MADDE 1-2 - ALICI Alıcı Adı Soyadı : Telefon Numarası : Teslimat Adresi : MADDE 2 - KONU İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın (www.Coffee Blend Scrub.com) internet mağazasından siparişini yaptığı yukarıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNLER Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Satış Bedeli yukarıda belirtildiği gibidir. Ürün özellikleri hakkında daha detaylı bilgiyi, üzerine tıklayarak alabilirsiniz. MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER 4.1- ALICI, www.Coffee Blend Scrub.com internet mağazasında sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder. 4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile internet mağazasında ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI'nın belirttiği adrese sevkedilir. 4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden SATICI sorumlu tutulamaz. 4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. 4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için ürün bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. 4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir. 4.7- SATICI mücbir sebepler veya sevkiyatı engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir. 4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri ALICI tarafından karşılanacaktır. 4.9- ALICI tarafından belirtilen teslimat adresinin geçici veya anonim bir mekan (örneğin posta kutusu, kargo ofisi, postane gibi) olması durumunda, SATICI, ALICI'dan adres düzeltmesi talep eder, adres düzeltmesi yapılmaması durumunda, SATICI, sözleşmeye iptal etmek ve tahsil edilen ücreti iade etmek hakkını saklı tutar. MADDE 5 - CAYMA HAKKI ALICI, sözleşme konusu ürürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çercevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile tüm fatura asıl nüshalarının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır. MADDE 6 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır. Her türlü yazılım ve programlar Cep Telefonu, DVD, VCD, CD ve kasetler Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b) Hür türlü kozmetik ürünleri Niteliği itibariyle kullanım sırasında cilde veya ağıza temas eden ürünler MADDE 6.1 - ELEKTRONİK ÜRÜNLEDE İADE İade olacak elektronik ürunlerde (Cep Telefonu, DVD, VCD, CD ve kasetler), Ürunün kesinlikle kullanılmaması ve üzerindeki jelatinlerin sökulmemesi gerekir aksi halde ürun ikinci el olarak değerlendirilip iade alınmayacaktır, Kullanılmamış ve jelatini açılmamış ürünler, ücret ürün toplam tutarının %25'i kesinti yapılarak ALICI'nın hesabına aktarılacaktır. MADDE 7 - YETKİLİ MAHKEME İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nın veya SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. MADDE 8 - TALEP VE ŞİKAYETLER ALICI, talep ve şikayetlerini SATICI'nın internet mağazasında belirtilen iletişim adreslerine yapabilir. ALICI, işbu sözleşmeyi okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder. GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ 1- Kullanıcıların www.Coffee Blend Scrub.com sitesi üzerinden ilettikleri kişisel bilgilerini, Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Kişisel bilgiler, ad soyadı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup kısaca Gizli Bilgiler olarak anılacaktır. 2- Firmamız İşbu Gizlilik Politikası ve Kullanıcı Sözleşmesinde tanımlı olan haller haricinde kişisel bilgileri herhangi bir şirket veya üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Firmamız, kişisel bilgileri kendi bünyesinde, müşteri profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanabilecektir. 3- Firmamız, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Firmamızın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, sitemize ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, firmamızın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. 4- Firmamız, kullanıcılara ve kullanıcıların sitemizin kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye-Cookie) kullanarak elde edebilir. Ancak, kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

  coffeeblendscrub.net

  5 DIY Face and Body Scrub Recipes with Coffee

  All these years we’ve been downing coffee like it’s our job—without even realizing that putting a DIY coffee scrub on our face could change our lives just as much as chugging it.

  Any cheap, easy DIY beauty recipe is golden in our eyes, and when you consider the beauty benefits of coffee—like antioxidants and exfoliation—it only makes sense to use it in our regular routines. As a natural exfoliator, coffee helps to slough away dry, dead skin to reveal a real glow. It also can add an extra shine to dull, dried out hair.

  Most of the ingredients for the recipes below are already in your kitchen, so what are you waiting for?

  1. Face Mask

  Adding coffee into a morning face mask will rejuvenate and keep your skin glowing all day long. It’s loaded with antioxidants, which help to eliminate toxins from your skin.

  Ingredients:2 tablespoons freshly ground coffee (or used grinds)2 tablespoons cocoa powder3 tablespoons whole milk,  heavy cream, or yogurt1 tablespoon honey

  Directions:Mix all ingredients together and apply a light coat to face. Let sit for about 15 minutes. Remove with warm wash cloth.

  2. Exfoliating Face Scrub

  We all need a good exfoliator, so why not choose one with natural properties to buff all those pesky lines and dry skin? A coffee scrub will help to eliminate dead skin while working with your body’s natural renewal process to produce new skin cells, which creates the glowing effect everyone wants.

  Ingredients:3 tablespoons coffee grounds (new, if possible)1 tablespoon natural oil of your choice: Olive, grape seed, coconut, or almond1 tablespoon brown sugar

  Directions:Mix all dry ingredients, then add oil. Based on the kind of scrub consistency you want, add more or less brown sugar. Massage onto your face in gentle, circular motions, then rinse with warm water.

  3. Shiny Hair Treatment

  This amazing coffee hair treatment will renew your hair and bring it to a shiny, healthy state. Additionally, the disease fighting antioxidants found in coffee can work for stronger hair follicles that help with hair growth.

  Ingredients:CoffeeWater

  Directions:Prepare strong coffee, then add a bit of water. Let it cool until the mixture is luke warm. Standing in the tub, pour the liquid onto your hair and scalp, then wrap hair with a plastic cap. Sit for 20 minutes. Wash out with warm water.

  4. Cellulite Eliminating  Body Scrub

  It’s been tried and tested, and while it’s hard to completely eliminate cellulite, this body scrub works particularly well. The properties in coffee have been found to help diminish the look of cellulite and the added benefit of coconut oil in the recipe will keep your skin moisturized and silly smooth.

  Ingredients:1 cup coffee grounds1/2 cup white or brown sugar1 cup coconut oil

  Directions:Mix all the ingredients together thoroughly. After you’ve washed your body, massage the scrub into wet skin for about 60 seconds per area, where you’re targeting cellulite, then rinse with warm water. Pro Tip: Use a tub stopper in your shower while using this scrub, as you’ll need to remove it from your shower and get rid of the waste in a regular garbage can as opposed to your shower drain, which can become clogged.

  5. Full Body Scrub

  With only four natural ingredients, this full body scrub will make your skin look healthier after the first use. The caffeine in coffee helps to eliminate unwanted oils, making your skin look flawless. The rough texture of the coffee grounds will slough away dead skin, leaving you with amazing, smooth skin.

  Ingredients:1/2 cup ground coffee1/2 cup coconut palm sugar1/4 cup coconut oil1 teaspoon ground cinnamon

  Directions: Mix all of the ingredients together in a bowl until well combined. If your coconut oil is solid, gently heat it until it melts, but wait for it to go back to room temperature before adding the other ingredients. This is to make sure that your exfoliants don’t dissolve in the oil! Once mixed, store your scrub in an air-tight container. Use on your entire body for great exfoliation.

  Originally published July 2014. Updated March 2017.

  stylecaster.com

  Original Coffee Scrub | Frank Body

  Original Coffee Scrub

  €16.95 EUR
  €16.95 EUR
  €16.95 EUR

  This is the scrub that made me famous. A natural blend of coffee, oils and vitamins give you the best exfoliation of your life & banish dry skin forever #letsbfrank.

  ℮200 g

  Coffee stimulates blood flow, promotes collagen production & scrubs away dry skin.

  Scrub 2 times per week to maintain smooth skin. Scrub 3 times per week if you're tackling particular lumps, bumps or scars.

  My natural ingredients make me smell like an orange mocha frappuccino.

  I'm natural, vegan and cruelty free. I don't contain microbeads. They suck.

  Roasted & Ground Robusta Coffee Beans

  Coffee stimulates blood flow, promotes collagen production & scrubs away dry skin.

  Cold Pressed Sweet Almond Oil

  An antioxidant packed oil that leaves your skin hydrated even after rinsing the scrub off.

  Vitamin E

  A bodyguard to protect your skin from free radicals.

  Sea Salt

  Added exfoliation to tackle dry, flaky skin without irritation.

  Read my full list of ingredients here.

  Coffea Robusta Seed Powder, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Water (Aqua), Sodium Chloride, Sucrose, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Oil, Tocopherol, Glycine Soja (Soybean) Oil, Benzyl Alcohol, Limonene.

  Coffee stimulates blood flow, promotes collagen production & scrubs away dry skin.

  Scrub 2 times per week to maintain smooth skin. Scrub 3 times per week if you're tackling particular lumps, bumps or scars.

  My natural ingredients make me smell like an orange mocha frappuccino.

  I'm natural, vegan and cruelty free. I don't contain microbeads. They suck.

  Roasted & Ground Robusta Coffee Beans

  Coffee stimulates blood flow, promotes collagen production & scrubs away dry skin.

  Cold Pressed Sweet Almond Oil

  An antioxidant packed oil that leaves your skin hydrated even after rinsing the scrub off.

  Vitamin E

  A bodyguard to protect your skin from free radicals.

  Sea Salt

  Added exfoliation to tackle dry, flaky skin without irritation.

  Read my full list of ingredients here.

  Coffea Robusta Seed Powder, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Water (Aqua), Sodium Chloride, Sucrose, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Oil, Tocopherol, Glycine Soja (Soybean) Oil, Benzyl Alcohol, Limonene.

  Babes in the wild

  Less pants, more me.

  Nudity pays off. Get me in a kit and save 10%.

  Original Introduction Kit

  My Original Scrub + Body Balm: a dry skin fighting duo with an extra special price.

  €29.95 EUR

  My Original Coffee Scrub & Body Balm.

  My Original Coffee Scrub & Body Balm.

  This very well may be the greatest body scrub of all time.

  • © 2018 Frank Body
  • Words by Willow and Blake

  www.frankbody.com


  Смотрите также